Yoga en coaching
voor zorgverlenersVeerkracht & balans met L!cht

Je vindt het belangrijk dat de zorgverleners in jouw organisatie veerkrachtig en in balans zijn.
Dat ze in staat zijn om hun energie te reguleren. Beschikbaar zijn voor hun cliënten én zorgen voor zichzelf.

Bewustwording van lichaam en geest

Bewustwording van lichaam en geest is essentieel geworden om te functioneren in de huidige maatschappij. Het werken met kwetsbare mensen vraagt extra afstemming om de eigen energie op peil te houden en mogelijkheden om spanningen te ontladen.
De zorgverlener zelf is immers het instrument waarmee de zorg wordt verleend. Wanneer de zorgverlener op ‘overlevings-stand’ staat, zal dit invloed hebben op hoe de zorgverlener het werk ervaart maar ook op of de cliënt de aanwezigheid als steunend ervaart.

Uit het hoofd, in het lijf

Yoga met L!cht brengt de zorgverlener ‘uit het hoofd, in het lijf’. Hier kan hij of zij bewust worden van wat er zich afspeelt in de ervaring van het huidige moment. Dit opmerken en aanvaarden voor wat het is, zorgt voor ontspanning en ruimte van waaruit de zorgverlener kan opladen. Ervaringsgerichte coaching kan de verdieping geven die nodig is om onderliggende patronen en overtuigingen te onderzoeken die de zorgverlener in de weg staan om ruimte en ontspanning in het werk te ervaren.

”Between the stimulus and the response, there is a space and in that space is your power and your freedom.” – Viktor Frankl

Zij waren blij met L!cht

Hier draagt L!cht aan bij

Zorgverleners zitten goed in hun vel

 • Zorgverleners ervaren invloed op hun eigen stressbeleving;
 • Herkennen hun grenzen en respecteren deze;
 • Kunnen liefdevol op hun eigen handelen reflecteren;
 • Zijn in contact met de cliënt heel present aanwezig;
 • Ervaren ruimte in hun taken en planning;
 • Zijn creatief in het oplossen van probleemsituaties met cliënten;
 • Ervaren minder lichamelijke klachten;
 • Ervaren balans tussen in- en ontspanning.

Aanvulling op supervisie, 360 graden feedback en persoonlijkheidsprofielen

Waarom is yoga en ervaringsgerichte coaching een aanvulling op werkvormen zoals supervisie, 360 graden feedback en persoonlijkheidsprofielen?

Werkvormen zoals supervisie, 360 graden feedback en persoonlijkheidsprofielen doen een beroep op
het cognitief vermogen en reflectievermogen van de zorgverlener.

Met yoga en ervaringsgerichte coaching worden lichaam, geest en emoties onderzocht en bekeken zonder het teveel
‘in het hoofd’ te analyseren.
Het resultaat hiervan is dat de zorgverlener tot een diepere vorm van zelfonderzoek/ reflectie kan komen. In een aantal stappen kan de zorgverlener bij de kern van zijn of haar onderliggende overtuigingen en patronen komen die hem of haar in de weg staat. En kan de zorgverlener, zonder oordeel, hier naar leren kijken zodat er bewustwording, ontspanning en ruimte ontstaat.

Het aanbod

Training & Coaching in teamverband

Voor een teambrede aanpak:
effectieve zorg en duurzame inzetbaarheid

In de trainingen neem ik zorgverleners mee in de verschillende tools om af te stemmen op hun eigen energie. Door middel van introspectie oefeningen kan ieder voor zich onderzoeken wat nodig is om de regie te pakken op hun eigen fysieke en mentale welzijn.

Vragen die behandeld kunnen worden:

 • Met welke mindset vertrek je naar je werk?
 • Hoe creëer je ademruimte?
 • Hoe zorg je voor jezelf in het hulpverleningscontact met een ander?
 • Hoe herstel je van een drukke werkdag?

Ik maak gebruik van ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen zodat de deelnemers worden uitgedaagd zelf te gaan onderzoeken wat werkt.

Het is mogelijk om de training of coaching te laten aansluiten op een specifiek thema.

Ervaringsgerichte coaching

Regie over mentale en fysieke gezondheid

In een groepstraject of individueel traject ga ik samen met de zorgverlener(s) onderzoeken hoe hij of zij meer regie kan ervaren met betrekking tot persoonlijk welzijn.

Mogelijke aanleidingen:

 • Zorgverlener is in ‘overlevingsstand’.
 • Zorgverlener ervaart veel werkdruk.
 • Zorgverlener voelt zich overspannen.
 • Zorgverlener voelt zich over verantwoordelijk.
 • Zorgverlener ervaart een constant gevoel van tijd tekort.
 • Zorgverlener komt moeilijk tot ontspanning na een werkdag.

Als we mindful reageren op stress. Leren om even stil te staan en op te merken en de ervaring toe te laten. Dan kunnen we vanuit een diepere intelligentie, creativiteit en zelfzorg reageren.

Tijdens het werk zorgt de tijdsplanning, het contact met kwetsbare mensen en de taken die afgerond moeten worden er soms voor dat we contact verliezen met ons lichaam en onze emoties. Hierdoor kan de zorgverlener ongemerkt over grenzen gaan, waardoor hij of zij zich moe, overprikkeld of opgejaagd voelt. Het bekende ‘fight-flight-freeze’ mechanisme wordt onbewust geactiveerd.


Verbinding maken met anderen is moeilijk wanneer we ‘vluchten’ van het moment van nu. Als lichaam en geest voor langere tijd overwerkt zijn, gaat dit ten koste van efficiëntie. Veel energie gaat naar het onnodig vasthouden van spanning. Dit kan op langere termijn verschillende gevolgen hebben, zoals moeite met slapen, een slechte weerstand, of lichamelijke klachten.