Duurzaam herstel
Veerkrachtige zorgverleners

Je wilt de beste zorg bieden aan cliënten én hebt hiervoor zorgverleners nodig die veerkrachtig en in balans zijn.

Voor goede zorg is continuïteit nodig.
Een vertrouwensband tussen zorgvrager en zorgverlener is niet in 1 dag gecreëerd.

Duurzaam herstel vraagt om zorg die aansluit,
zodat de cliënt – stap voor stap – weer (zoveel mogelijk) eigen regie kan pakken.
En hiervoor zijn creatieve, aandachtige en veerkrachtige zorgverleners belangrijk.

Omdat in balans blijven – in de zorg voor een ander – niet vanzelfsprekend is,
Vraagt dit een doorlopend bewustzijn van de zorgverlener én organisatie.
De zorgverlener zelf is immers het instrument waarmee de zorg wordt verleend.

Tijdens het werk zorgt de tijdsplanning, het contact met kwetsbare mensen en de taken
die afgerond moeten worden er soms voor dat je contact verliest met je lichaam en emoties.
Hierdoor kan de zorgverlener ongemerkt over grenzen gaan, waardoor hij of zij zich moe, overprikkeld of opgejaagd voelt. Het bekende ‘fight-flight-freeze’ mechanisme wordt onbewust geactiveerd.

Als lichaam en geest voor langere tijd overwerkt zijn, gaat dit ten koste van efficiëntie. Veel energie gaat naar het onnodig vasthouden van spanning. Dit kan op langere termijn verschillende gevolgen hebben, zoals moeite met slapen, een slechte weerstand, of lichamelijke klachten.

De uitval van een zorgverlener geeft zowel financiële als kwalitatieve schade.
Genoeg redenen dus om te investeren in VeerKrachtige zorgverleners
voor een duurzame organisatie op alle niveaus!

VeerKracht

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslagen.
Je kan hierbij denken aan een vering die met zware impact kan meebewegen

en aan een bepaalde lichtheid/ luchtigheid in de beleving van een situatie.

Wat is er nodig?

Ervaring leert dat aansluiten en afstemmen op een ander alleen mogelijk is wanneer de zorgverlener
de vaardigheden bezit om af te stemmen op zichzelf en hieraan acties kan verbinden.

Ik pleit voor een benadering waarin de zelfzorg is inbegrepen in de zorg voor de ander.
Proactief in plaats van reactief.
Een benadering waarin de zelfzorg relationeel is en plaats vindt in het contact met de cliënt.

Zelfzorg betekent in deze benadering dus niet minder werken of minder taken.
Maar wél helderheid en regie over de invulling van het contact met de cliënt
en de uitvoering van de werkzaamheden.

De afstemming is nodig op het niveau van gedachten, emoties en het lichaam.
En dit kan je trainen!

L!cht draagt bij aan goede zorg door het trainen en coachen van zorgverleners in het ontwikkelen van VeerKracht.
Zodat zij in balans kunnen blijven en er duurzame zorg kan ontstaan.

Dit is waarom organisaties voor L!cht kiezen

Vitaliteit

Duurzame en kwalitatieve zorg

 • Veerkrachtige en gemotiveerde medewerkers;
 • Uitval en verzuim wordt voorkomen, financiële middelen komen vrij om te investeren in kwaliteit;
 • Gezondheidsbevordering onder medewerkers;
 • Draagt bij aan psychologische flexibiliteit en verander-moed onder medewerkers;
 • Creativiteit en oplossingsgericht denken wordt gestimuleerd;
 • Duurzame en kwalitatieve zorg op cliënt- en organisatie niveau.

De resultaten van het werken met L!cht

Zorgverleners zitten goed in hun vel

 • Zorgverleners voelen zich gemotiveerd en weten welke waarden hen drijven;
 • De kwaliteiten van de individuele zorgverleners komen sterker naar voren;
 • De zorgverlener kan flexibel inspelen op situaties op de werkvloer;
 • De zorgverlener ervaart meer invloed wat een positief effect heeft op de energie balans (Cirkel van invloed en betrokkenheid).
 • Zorgverleners worden zich bewust van patronen die hen niet dienen en leren hier met compassie naar te kijken én eruit te stappen (deconditioneren en metacognitie);
 • De zorgverleners voelen waar hun grenzen zijn en kunnen die respecteren.

Het aanbod

Workshop VeerKracht

Licht & flexibel
Vertrouwen in eigen kracht

Aandacht voor waardengericht werken; menselijkheid; grenzen; balans en zelfzorg.

Met als resultaat: bewustwording, helderheid en inzicht.

Team training

Verdiepende training
VeerKracht

Concrete tools om regie te pakken op eigen energiebalans; het ontwikkelen van het zelf observerend vermogen; bewustwording van de persoonlijke en gezamenlijke waarden in het werk.

Met als resultaat: de zorgverleners zijn beschikbaar zijn voor hun cliënten én zorgen voor zichzelf.

Intervisie

Open en nieuwsgierig onderzoeken

Het blijft een uitdaging om met elkaar niet de inhoudelijke discussie te voeren! En niet alleen maar oplossingen aan te reiken.
Met deze vorm van intervisie leren de zorgverleners op vriendelijke (oordeelvrije) wijze te reflecteren op de eigen ervaring in het contact met de client.

Met als resultaat: erkenning, ademruimte en inzicht.

Individuele trajecten

Mentaal fitte medewerkers

Aan de slag met onderliggende patronen, overtuigingen en oordelen die in de weg staan om meer ontspanning te ervaren in het werk.

Met als resultaat: meer zelfvertrouwen, meer regie en een vriendelijke houding naar zichzelf waardoor zelfzorg en goede zorg voor de cliënt samen kan gaan.

Mogelijke aanleidingen voor een individueel traject:

 • Zorgverlener is in ‘overlevingsstand’.
 • Zorgverlener ervaart veel werkdruk.
 • Zorgverlener voelt zich overspannen.
 • Zorgverlener voelt zich over verantwoordelijk.
 • Zorgverlener ervaart een constant gevoel van tijd tekort.
 • Zorgverlener komt moeilijk tot ontspanning na een werkdag.

Zowel de training als de coaching zijn procesgericht. Dit betekent dat ik in speel op wat er ter tafel komt.
In de teamcoaching bepaalt het team welk onderwerp het belangrijkste is om aandacht aan te besteden.

In de training richten we ons op het ontwikkelen van VeerKracht: wat is hiervoor nodig en wat staat er in de weg?
Ik maak gebruik van ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen zodat de deelnemers worden uitgedaagd zelf te gaan onderzoeken wat werkt.

Aanvulling op supervisie, 360 graden feedback en persoonlijkheidsprofielen


Waarom is mijn aanbod een mooie aanvulling op werkvormen zoals supervisie, 360 graden feedback en persoonlijkheidsprofielen?

Deze werkvormen doen vooral een beroep op het cognitief vermogen en reflectievermogen van de zorgverlener.

Er is al veel onderzoek gedaan waarin de gunstige effecten van mindfulness- en meditatietechnieken zijn aangetoond.
Met aandacht oefeningen en ervaringsgerichte coaching worden lichaam, geest en emoties onderzocht en bekeken zonder het teveel ‘in het hoofd’ te analyseren.

Het resultaat hiervan is dat de zorgverlener tot een diepere vorm van zelfonderzoek/ reflectie kan komen. In een aantal stappen kan de zorgverlener bij de kern van zijn of haar onderliggende overtuigingen en patronen komen die hem of haar in de weg staat. En kan de zorgverlener, zonder oordeel, hier naar leren kijken
zodat er bewustwording, ontspanning en ruimte ontstaat.

”Between the stimulus and the response, there is a space
and in that space is your power and your freedom.” – Viktor Frankl

”Ik ben ervan overtuigd dat als er ruimte mag zijn voor de kwetsbaarheden van de zorgverlener, de zorg in kwaliteit en duurzaamheid toeneemt.”

Over Mirjam

Met L!cht Yoga & Coaching bundelt Mirjam haar ervaring als zorgverlener, coach en yogadocent in verdiepende groepsprogramma’s, trainingen bij zorginstellingen en individuele trajecten.

Mirjam combineert lichaamsgerichte oefeningen, mindful wandelen en verschillende meditatie- en coaching technieken om mensen te begeleiden in het *helder voelen, lichter denken*. De trainingen worden gevormd en ontwikkeld vanuit persoonlijke en professionele ervaring met alle tools die zij in zet.

Met haar ervaring in de zorgsector, is zij bekend met het spanningsveld waarin zorgverleners en managers zich begeven.
Als onafhankelijke schakel kan zij overzien en tot de kern komen.
Mirjam sluit aan bij wat er speelt en behartig het belang van de zorgverlener, cliënt en organisatie.

Meer informatie over opleiding en achtergrond vind je hier.