ACT therapie

‘Hier mag ik Gewoon. Even. Zijn.’Ons denken is er doorgaans op gericht om grip te krijgen op de werkelijkheid om ons heen. We ervaren weerstand tegen situaties die onaangenaam zijn. We zijn geneigd te denken dat we eerst ‘problemen’ moeten oplossen voordat we weer kunnen ontspannen. En als dit niet lukt, ervaren we dit vaak als falen, als iets wat er niet mag zijn.

Wat gebeurt er als we meer in het ‘nu’ leven? Als we kunnen erkennen wat we voelen en onze ervaring kunnen respecteren? Als we vanuit ruimte en ontspanning opnieuw naar de situatie kijken?

Met ACT therapie leer je om liefdevol te kijken naar wat jou in de weg staat om ontspanning en tevredenheid te ervaren. Vanuit aanvaarding van hoe het nu is, kan er ruimte ontstaan om de situatie op een andere manier te bekijken.

ACT

Acceptatie- en Commitment Therapie (ACT)

ACT, ofwel Acceptatie- en Commitment Therapie is een derde generatie gedragstherapie die je kan helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptatie), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt.

Het gaat er in deze therapie om dat je leert accepteren wat je niet kan veranderen en daarnaast (kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven aan brengt, met als doel psychisch welbevinden:

 • Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis;
 • Autonomie en zelfbepaling;
 • Zelfacceptatie en acceptatie van waar je geen invloed hebt;
 • Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen.

Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende vaardigheden.

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden:

 • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
 • Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
 • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
 • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
 • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Bij welke klachten is ACT een geschikte therapievorm:

 • Wanneer je merkt dat je gedurende de dag veel ‘in je hoofd’ zit met je aandacht, veel piekert en veel waarde hecht aan (de waarheid van) je gedachten.
 • Wanneer je geneigd bent om gevoelens of situaties te vermijden en/of controlebehoeftig bent.
 • Wanneer je het eng vindt om te voelen en vastloopt in het begrijpen/ analyseren.
 • Wanneer je weinig zicht hebt op wat jij belangrijk vindt en wilt in het leven.
 • Wanneer je last hebt van negatieve overtuigingen over jezelf of de omgeving.
 • Wanneer je jezelf constant bezig houdt en afleid om maar niet te voelen.
 • Wanneer je in strijd bent met wat er speelt in jezelf of je omgeving.

Hoe ziet een therapie traject eruit?

Je kan je rechtstreeks bij mij aanmelden via mail of telefoon.

In een telefonische of mondelinge kennismaking kan je mij vertellen wat er speelt, geef ik meer informatie over wat ACT inhoudt en kunnen we kijken of ACT therapie iets voor jou is.

We gaan aan de slag met minstens 5 sessies en evalueren dan waar je staat, wat het je heeft opgeleverd en wat er nog nodig is.

Gemiddeld duurt een traject 5 – 10 sessies.

In combinatie met behandeling bij de psycholoog

Naast dat je rechtstreeks bij mij terecht kan, werk ik ook samen met Psychologiepraktijk Olij.

Bij Rob Olij kan je terecht wanneer je bent doorverwezen voor een behandeling bij een psycholoog vanuit de basis GGZ.

Rob heeft veel ervaring met complex(ere) problematiek en samen bieden wij een mooie combinatie van behandelmethodieken die afgestemd kunnen worden op individuele behoeften.

Ivar

Ik vroeg Ivar wat de ACT therapie hem had opgeleverd: “Mijn nieuwsgierigheid de vrije loop kunnen laten en allerlei nieuwe dingen ondernemen en ervaren. En ook gedag kunnen zeggen tegen dingen die op dat moment niet bij me passen, en andere wegen inslaan. Ik ervaar een rijk gevoelssensitief zijn, dicht bij mezelf, met vaak en veel kriebels in mijn buik. (….) Ik heb je aanbevolen bij mensen die een bepaalde verlichting zoeken in hun leven. Mensen die in hun gedachten vast zitten en niet goed weten eruit te komen of hoe ze verder willen.”

Kosten

Een eenmalige coaching of therapie sessie: €92,50.
5 sessies (in te plannen binnen 3 maanden): €425.
Een sessie duurt gemiddeld genomen 75 minuten.

ACT is een vorm van psychosociale therapie en wordt niet (volledig) vergoed door de verzekeraar.
Er zijn wel opties om de therapie (dus niet de coaching!) gedeeltelijk vergoed te krijgen via de aanvullende verzekering. De psychosociale therapie valt onder de alternatieve zorg.

Via deze link kan je het vergoedingenoverzicht van 2023 raadplegen voor de aanvullende/alternatieve zorg.

Als je een doorverwijzing hebt van de huisarts voor behandeling bij een psycholoog, kan je via de Basis GGZ bij psychologiepraktijk Olij terecht. Deze zorg is wel vergoed.
In overleg met Rob Olij kan je kijken of een combinatie-traject van behandeling en ACT passend is bij de problematiek en je hulpvraag. In deze constructie is Rob de regiebehandelaar en zal alleen op zijn indicatie ACT mogelijk zijn als onderdeel van je behandeling.

Registratie

Ik ben geregistreerd psychosociaal therapeut bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).
De NFG bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg en helpt mij als zorgaanbieder om te voldoen aan alle verplichtingen vanuit de wkkgz en wtza.

De NFG is een onafhankelijke belangenorganisatie. Je kan hier ook terecht als je een klacht hebt over de aangeboden zorg.

Uitsluitingscriteria

Licht Yoga Coaching kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige begeleiding;
 • Die de hulp van Licht Yoga Coaching niet accepteren;
 • Die hun hulpvraag niet kunnen uitstellen tot de volgende sessie/ training.
 • Die niet in staat zijn om op zichzelf te reflecteren.
 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Met psychoses;
 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep (in het geval van groepssessies);
 • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg conform de Wet Zorg en Dwang;
 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Met een IQ < 80;
 • Met ernstige dreiging vanuit netwerk;
 • Met een klinische behandelbehoefte.